چهارشنبه آخر سال!

چهارشنبه ای با همه استرس ها و همه دغدغه ها

تلوزیون،عکس و فیلم های دلخراش

مدرسه ها، توصیه معلمان

مادران و پدران، تحریم و نصیحت

پلیس، بگیر و ببند و تلاش جدی

و همه و همه دست به دست هم می دهند تا یک روز آرام را سپری کنیم

***

پنج شنبه آخر سال 

تلوزیون ، خبر های دلخراش

مدرسه تعطیل

والدین، تذکر

پلیس،استراحت 

***

جمعه آخر سال 

هیچ خبری از چهارشنبه سوری نیست

*** 

از آتش گذشتیم...

فرهنگ ساختن دو روزه ممکن نیست