دخترم چند هفته است  یاد گرفته  که بعد از غذا خوردن میگه "بابا ببین چقدر بزرگ شدم"

وهر بار که میگه ، ته دلم میگم "بابا چقدر کوچولویی که میگی بزرگ شدم"

*** 

خیلی موقع ها وقتی ماهم بعد اینکه یه کاری می کنیم سینه ستبر می کنیم و باد توی غبغب می ندازیم و میگیم بیبین چقدر بزرگ شدم، برای خودمون هارت و پورت میکنیم و پر از ادعا می شیم و میخواهیم همه جاها را پر می کنیم از ادعای خودمون

خدا هم ته دلش میگه بنده ی من چقدر کوچولویی که میگی بزرگ شدم