تغییر چیزی که غلط جا افتاده است سخت است

مدتی ست، در رسانه ها مد شده که به یکی از زیبا ترین شبهای سال نامی داده اند که نمی چسبد و ما را از منظور دور کرده است و تمام مردم هم به تبعیت از آن همان نام رامی برند ، و اگر بخواهی بگویی این نام غلط است باید پروسه سختی را بگذرانی چراکه، تغییر چیزی که غلط جا افتاده است سخت است.

شب آروزها...

لیله الرغائب به چه معناست؟

رغائب جمع رغیبه است و رغیبه به معنای مواهب و عطاهای کثیر 1 یعنی امشب بارانی در راه است و  و اگر قطره اشکی به درگاه خدا بیاوری سیلی به راه خواهد افتادو استادما معتقد بودند این مواهب کثیر بواسطه آن نماز مستحبی امشب است2

پس این شب را نشاید که شب آرزودانست چراکه از طرفی آرزو و آمال در روایات مذموم تلقی شده است 3و ثانیا با اسمی که از جانب معصومین علیهم السلام انتخاب شده است تطابق نداردو باید نام ویژه ای ،متناسب آنچه به واقع وجود دارد بگذاریم4

اما تغییر چیزی که غلط جا افتاده است سخت است

با این وجود شما چه نامی را شایسته این شب می دانید؟

1. شب باران

2. شب مهربانی

3. شب رحمت

4.شب....

پیشنهاد شما مهم است چه نامی؟؟؟

***

در پایان دعا میکنم: ارزو هاتان کم

رحمت خدا بر شما بسیار

______________________________________________________________

1

کتاب العین ج‏4 /ص413 إنه لوهوب لکل‏ رَغِیبَةٍ أی مرغوب فیها، و جمعها رَغَائِب‏

 

مفردات الفاظ القرآن 358 الرَّغِیبَةُ: العطاء الکثیر، إمّا لکونه‏ مَرْغُوباً فیه، فتکون مشتقّة من الرّغبة

2. اعمال امشب در اینجا

3 روایات بسیار بود و این دو روایت به عنوان نمونه :

وَ ادْفَعْ عَظِیمَ الْحِرْصِ بِإِیثَارِ الْقَنَاعَةِ وَ اسْتَجْلِبْ حَلَاوَةَ الزَّهَادَةِ بِقَصْرِ الْأَمَلِ‏ تحف العقول / النص / 285 / 

قَالَ عَلِیٌّ ع مَا أَطَالَ عَبْدٌ الْأَمَلَ‏ إِلَّا أَسَاءَ الْعَمَلَ‏   الزهد / النص / 81 / 14 باب ذکر الموت و القبر

 

4. برگرفته از سخنرانی استادم حجت الاسلام حمید ملکی دیروز مدرسه علمیه معصومیه